Privacyverklaring

 

Contactgegevens
Bar Brasserie Joris
Weidstraat 2
3401 DL IJsselstein
030-6881321
info@barbrasseriejoris.nl

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Bar Brasserie Joris is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. Als u een reservering bij ons plaatst, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens, welke nodig zijn om de reservering op een correcte wijze uit te voeren. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken voor welke doeleinden.

Als u bij ons (online) een reservering plaatst, vragen wij u de volgende persoonsgegevens op te geven om uw reservering op een correcte manier te verwerken.

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum, welke je zelf invoert of doorgeeft, geen verplicht veld
  • Gegevens die je bij het open veld onder opmerkingen zelf invoert of doorgeeft.

Indien u een informatie-of offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw informatie-offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag. De volgende gegevens worden door ons gevraagd bij een offerte aanvraag.

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bovenstaande gegevens gebruiken wij ook voor een zorgvuldige facturatie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een link waarmee u zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij verstrekken de door u aan ons verstrekte gegevens nooit aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

De gegevens voor het maken van een online reservering worden in Seatme, ons online reserveringssysteem en onderdeel van Tripadvisor opgeslagen. Seatme is een beveiligde omgeving alleen toegankelijk met toegangsgegevens. De gehele privacyverklaring van Seatme kunt u lezen op www.iens.nl

Wij nemen webhosting diensten af van Sjonic digital media B.V. Sjonic verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sjonic heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Sjonic is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

De online verkoop van cadeaubonnen is bij ons uitbesteed aan Gifty B.V. Gifty vraagt om uw e-mailadres indien u de cadeaubon per mail wenst te ontvangen en om u de factuur en orderbevestiging per mail toe te sturen. Gifty vraagt om uw postadres indien u de cadeaubon per post wilt ontvangen. Gifty heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De gehele privacyverklaring van Gifty kunt u lezen op www.gifty.nl.

Voor het afhandelen van PIN betalingen maken wij gebruik van de transactiediensten van CCV. CCV verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De gehele privacyverklaring van CCV kunt u vinden op www.ccv.nl.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen hiermee onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken

U kunt cookies te alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Maakt u gebruik van de diverse social media via onze website (Facebook, Twitter en Instagram), dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door u gebruikte systeem. Check voor gebruik bij de betreffende bedrijven hun cookie-en privacybeleid

Bewaren, verwijderen of wijzigen van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk nodig is. Bij een verzoek om verwijdering van uw gegevens dient u er rekening mee te houden dat wij voor onze administratie een wettelijke bewaarplicht hebben en gegevens in onze administratie dus pas kunnen verwijderen als de bewaartermijn is verlopen.

Indien wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek zullen wij altijd aangeven waarom. U kunt er echter vanuit gaan dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is conform de wettelijke regelgeving

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te alle tijde richten aan:

info@barbrasseriejoris.nl

Of per post aan:

Bar Brasserie Joris B.V.
Weidstraat 2
3401DL IJsselstein

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53956192.